ג'י-שוק מודד צעדים עם אפשרות להציב יעדים ולקבל התראות אם לא הלכתם מספיק באותו יום