שעוני ג’י-שוק אותם עונד הדוגמן רון לוי במהלך צילומי
קמפיין קיץ21 לשעוני ג’י-שוק
במגוון רחב – הנה הוא לפניכם

עבור למעלה