שעון ג’י-שוק קלאסי לחיילים וחובבי שטח וספורט. זיכרון פנימי של 40 שמות ומספרים מוגן בקוד.