ג'י-שוק בשילוב צבעים בולטים, בין אם בצבע הרצועה, פני השעון, פנים השעון, מחוגים. שעון שלא מותיר אף מבט אדיש.