שעון אדיפיס כרונוגרף יוקרתי עם זכוכית ספיר על פני השעון, בעיצוב ספורטיבי-אלגנטי.
על פני השעון  3 שעונים קטנים: שעון עצר דקות ,שעון עצר שניות ושעון עצר עשירית השניה.