GWG-1000-1A9 שעון יד ג'י-שוק עם זכוכית ספיר על פני השעון, טעינה סולארית מכל מקור אור – גם תאורה פלואורסצנטית, עמיד במיוחד בזעזועים, לכלוך ובוץ קשה,
עם שלושה חיישנים לחיזוי מזג האויר, מדידת טמפרטורה, מד-גובה ומצפן דיגיטלי.
השעון עמיד במים עד 20 אטמוספרות, מתכייל אוטומטית לפי גלי רדיו, 5 שעונים מעוררים ועוד…

מידות:
אורך: 56.7 מ"מ
רוחב: 56.1 מ"מ
גובה: (עובי) 18 מ"מ
משקל: 119 גרם