המכבים 13, קרית שמונה, ישראל
13 המכבים קרית שמונה מחוז הצפון IL
04-690508104-6905081
050-5716482050-5716482