מתחם ביג אילת, אילת, ישראל
20 הסתת אילת מחוז הדרום IL