פארק הקרח אילת
8 קאמפן אילת מחוז הדרום IL
08-652299208-6522992