קיבוץ מעגן מכאל, ד.נ. מנשה, ישראל
04-639456704-6394567