קניון סי מול חנות 16, אשדוד, ישראל
08-867144408-8671444