קאמן 12, אילת, ישראל
12 קאמן אילת מחוז הדרום 8824457 IL
08-996015608-9960156