שעוני קסיו פרוטרק – שעונים מקצועיים לשטח וטיולים
כל הדגמים סולאריים ובכך מתבטלת התלות בסוללה
בכולם חיישנים מתוחכמים המציינים כיוון (מצפן) גובה ועומק וחיזוי מזג האויר.
בנוסף בדגמים שונים פונקציות נוספות

עבור למעלה