G-9300-1D מודל מחודש של דגם ה – MUDMAN המיתולוגי, הג’י-שוק הראשון שמצויד בחיישנים לקביעת כיוון וטרמומטר. מעבר בלחיצת כפתור למצפן, ימקם אותך אפילו במקומות הנידחים ביותר. גרף מצב הירח, תצוגת שעות אור ייחודית, השעון סולארי – הנטען מחשיפה לאור כדי להבטיח פעילות עוצמתית ושוטפת, ועמידות בבוץ וליכלוך קשה, לעמידה גם בתנאים קשים ביותר. שעון קשוח.

בנוסף, תאורה פנימית אוטומטית מלאה, מצפן דיגיטלי עם תיקוני סטייה מובנים, מד טמפרטורה בצלסיוס ופרנהייט, גרף מצב הירח, זמן עולמי של 48 ערים ראשיות בעולם, סטופר, טיימר, 5 שעונים מעוררים עם אפשרות ל””נודניק””, סיגנל שעה עגולה, סמן לעוצמת סוללה, תאריכון אוטומטי מלא, אפשרות להדלקת והשתקת צלילים.